PATENTCENTAR
Copyrights &
Industrial ​Property Rights
ПАТЕНТЦЕНТАР
Авторски права и
индустриска сопственост
SKOPJE - NORTH MACEDONIA
СКОПЈЕ - МАКЕДОНИЈА

ВАЖНО СООПШТЕНИЕ: неколку автори не информираа дека кај некои годишни даночни пресметки во Е-ПДД системот се јавуваат технички грешки како, на пример, неостварени и непримени приходи!!! Затоа е добро сите приматели на хонорари од оваа агенција кои ке утврдат техничка грешка во својата даночна пријава да се јават во нашата агенција да ги проверат податоците. За повеќе информации јавете се или прочитајте во секцијата ВАЖНИ ИНФОРМАЦИИ !!!

  1. 30 ГОДИНИ
    Поддршка во заштитата на вашите авторски права: 30 години стрпливост, упорност, посветеност и, се разбира, со уживање...
  2. Над 4500
    Домашни и странски компании, културни, научни и образовни организации и институции, НВОа, радио-дифузни друштва...
  3. Повеќе од 35000
    Иноватори, уметници, научници, IT инженери, писатели, филозофи, изведувачи, актери, новинари, продуценти...
Да се опстане 30 години во една работа, повеќе или помалку успешно,
секако дека е неопходен извесен филозофски став...идеја, концепт. Нашиот
не се разликува од оној неопходниот во човечката потрага по подобар живот:
стрпливост, упорност, посветеност и, се разбира, никогаш не забораваме
да уживаме во она што го работиме.
ПОЧИТ И БЛАГОДАРНОСТ
ДО СИТЕ КОИ ВО ИЗМИНАТИТЕ 30 ГОДИНИ ИМАА ДОВЕРБА ВО ОНА ШТО ГО РАБОТИМЕ